Jaki kredyt hipoteczny wybrać

Kredyt na dom

Który kredyt hipoteczny wybrać?

Zakup nieruchomości staje się często przyczyną tego, że decydujemy się zaciągnąć kredyt hipoteczny. Zazwyczaj kredyty hipoteczne przyznawane są na kilkadziesiąt lat, a zabezpieczeniem jego jest hipoteka na nieruchomości. Ubiegając się o kredyt hipoteczny, musimy przedstawić do banku prawomocny wpis do księgi wieczystej założony dla nieruchomości, wyrażony w określonej kwocie, który w przyszłości ma stanowić zabezpieczenie dla banku, udzielającego kredytu na mieszkanie. Zazwyczaj banki udzielają go na zakup mieszkania, remont, dokończenie budowy lub rozbudowę domu, albo na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego w innym banku.

Kto morze otrzymać kredyt hipoteczny?

O kredyt mieszkaniowy może ubiegać się każda pełnoletnia osoba, która posiada odpowiednią zdolność kredytową oraz hipotekę o wartości pieniężnej, mogącej stanowić zabezpieczenie kredytu. Obecnie bankom coraz bardziej zależy nie na źródle osiąganego dochodu, ale na stabilności. Dlatego oferty na kredyt hipoteczny kierują również do osób, prowadzących własną działalność gospodarczą, oraz pracujących poza granicami kraju.

Przy ustalaniu zdolności kredytowej brane pod uwagę przez bank, jest dotychczasowa historia kredytowa, oraz ilość osób na utrzymaniu. To wszystko daje obraz o wiarygodności kredytobiorcy. Wiele banków oferuje kredyt hipoteczny zarówno w walucie polskich złotych, jak i w walutach obcych. Zaciągając kredyt hipoteczny np. we frankach szwajcarskich czy euro, wysokość raty będzie zależna od aktualnego kursu danej waluty na rynku. Przez to raty jednego miesiąca mogą być wyższe, następnego niższe. Zaletą kredytów w obcej walucie jest to, że ich oprocentowanie jest niższe niż oprocentowanie kredytów w PLN, dzięki czemu raty są niższe. Istnieje jednak ryzyko kursowe.

Koszty, jakie trzeba ponieść, decydując się na kredyt hipoteczny to nie tylko oprocentowanie. Składa się na nie także stopa referencyjna obowiązująca na rynku międzybankowym, która jest inna dla każdej z walut, a także ubezpieczenie pomostowe. Niektóre banki dodatkowo jako zabezpieczenie kredytu, wymagają ubezpieczenia na życie lub doliczają ubezpieczenie na wypadek utraty pracy.

Oprocentowanie i termin spłaty kredytu?

Banki udzielają kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, a jego wysokość waha się 7,38% w Banku Millenium przy równych ratach malejących, do 15,07% w mBanku przy ratach malejących. Okres kredytowania to najczęściej kilkadziesiąt lat. Zazwyczaj banki udzielają kredytu w wysokości ok. 60-70% wartości zabezpieczenia hipoteką, jednak na kredyt równoważny 100% wartości hipoteki możemy liczyć w MultiBanku. Tutaj kredyt hipoteczny udzielany jest na okres do 45 lat spłaty w walucie PLN, a oprocentowanie roczne od 7,65%.

Jedyną opłatą jest opłata za udzielenie kredytu, która wynosi od 0 – 4 %. Dla porównania, bank PKO BP rozpatrzenie wniosku o kredyt hipoteczny pobiera 50 PLN, za udzielenie kredytu od 0 – 3,5%, zaś za wcześniejszą całkowitą spłatę ze zmienną stopę procentową 1,5% ale nie mniej niż 200 zł, a za stałą 2%, również nie mniej, niż 200 zł. Osoby, które będą chciały zmienić walutę, w której kredyt hipoteczny został zawarty, będą musiały dopłacić 0,8% wartości kredytu, oraz dokonać opłaty związanej z określeniem wartości zabezpieczenia kredytu, która wynosi minimum dwieście złotych.

Banki coraz częściej wymagają wkładu własnego na poziomie około 20% ceny nieruchomości.