Wybieramy faktoring


Najlepszy faktoring

Co to jest faktoring?

Factoring jest jedną z nowoczesnych metod finansowania naszej działalności gospodarczej. Może podnieść płynność finansową firmy będąc czasami jedyną alternatywą dla kredytu, który często ciężko uzyskać. Z faktoringu możemy skorzystać wtedy, kiedy na przykład jakaś firma nie chce zapłacić nam za wystawione faktury. W takiej sytuacji zwracamy się do zewnętrznej firmy instytucji faktoringowej, która odkupuje od nas niezapłacone faktury i bierze na siebie ryzyko wyegzekwowania należności. Poniżej schemat podmiotów uczestniczących w transakcji:

Faktorant (nasza firma)
Faktor (instytucja finansowa)
Dłużnik (firma od której trzeba ściągnąć należność)

Przygotowaliśmy najpopularniejsze w Polsce oferty faktoringu: