Korzyści jakie daje nam leasing

Korzyści jakie daje nam leasing

Korzyści z zawarcia umowy leasingowej

Umowa leasingowa zapewnia leasingobiorcy prawo do korzystania z danego dobra materialnego bez konieczności jego zakupu. Wydaje się więc, że dla młodego przedsiębiorcy jest to rozwiązanie idealne. Czy aby na pewno? Umowa leasingu, jak każde inne źródło finansowania działalności gospodarczej, ma swoje dobre i złe strony. Przed zawarciem umowy leasingowej należy się dobrze zastanowić, aby nie podjąć błędnej decyzji. Niewątpliwie z dobrego leasingu dla leasingobiorcy płynie masa korzyści. Przede wszystkim leasing nie wyklucza firm, które nie dysponują dużym kapitałem, czy też są zadłużone.

Bank nie chce udzielić kredytu

Kiedy bank odmawia kredytu, często leasing jest jedynym sposobem dalszego finansowania przedsięwzięcia. Porównując umowę kredytu bankowego z leasingiem, widać od razu, że umowa leasingu wymaga o wiele mniej formalności. A w przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca część biurokracji dotyczącą ubezpieczenia bierze na swoje barki. Łatwiejsze jest zatem podpisanie umowy, ale też jej rozwiązanie, gdyż straty są wówczas minimalne. Koszty leasingu dla leasingobiorcy są ustalone z góry, można więc zaplanować dalsze kroki finansowe firmy. Ponadto poszczególne raty finansowe, mogą być pokryte bezpośrednio z zysków generowanych przez leasingowany przedmiot. Warto wspomnieć, że ustalone w umowie raty są stałe, a zatem w świetle rosnącej inflacji, stopniowo tracą na wartości.

Dodatkowe korzyści jakie daje leasing

W przypadku leasingu operacyjnego korzystający ma dostęp do nowinek technologicznych i możliwość wymiany przedmiotu leasingu na lepszy technicznie model oraz w temacie podatku dochodowego niewątpliwą jego zaletą jest zmniejszenie podstawy podatku dochodowego o całą wartość płaconego czynszu leasingowego. Często też leasingodawca poza przekazaniem do korzystania danego środka trwałego, oferuje usługi okołoleasingowe, takie jak: monitoring (w przypadku pojazdów), wymianę opon, pomoc drogowa itp. Same pozytywy? Nie do końca. Podstawową wadą leasingu, jest oczywiście fakt, że leasingobiorca nie jest właścicielem danego dobra materialnego, przez co napotyka na wiele ograniczeń, między innymi nie może ustanowić na przedmiocie leasingu żadnych zabezpieczeń. Ponadto w razie problemów finansowych, a w konsekwencji bankructwa firmy, przedmiot leasingowany może zostać przejęty przez wierzycieli. I jeszcze kwestia wysokości rat leasingowych, niestety często jest tak, że ich łączna kwota znacznie przewyższa cenę zakupu leasingowanego środka trwałego. Jednak podsumowując powyższe zestawienie zalet i wad umowy leasingowej dla leasingobiorcy, leasing jest zdecydowanie jednym z najlepszych dotychczas stworzonych sposobów finansowania własnej działalności.

Zestawienie ofert leasingowych